Menu

Ouderenzorg

Zeer veel ouderen in Suriname hebben moeite om rond te komen en hebben geen toegang tot goede (medische) voorzieningen.

De verbetering van de ouderenzorg (als onderdeel van de Surinaamse samenleving en economie) is een belangrijk speerpunt van FinanceSuriname.

Sinds de oprichting van FinanceSuriname is er ondersteuning geboden bij initiatieven gericht op welzijnsverhoging van ouderen.

De zorg voor ouderen en het verhogen van de S.E.S. (Sociaal Economische Status) is een (zeer) problematisch beleidsterrein van de Surinaamse en de Nederlandse regering.

Door bewustwording  en projecten leveren wij een bijdrage aan de gewenste situatie.

Toerisme

Suriname als toeristische bestemming is een tropische ervaring.

Gesitueerd in Zuid-Amerika, onderdeel van het Amazone Regenwoud.

Voormalig kolonie van Nederland en sinds 1975 onafhankelijk.

Absoluut en zeker het bezoeken waard.

Bestemmingen die aanbevelenswaardig zijn:

1) Paramaribo

2) Commewijne

3) Saramacca

3) Para

4) Atjoni / Jaw Jaw / Phaedra  e.o. (binnenland)

5) Nickerie

6) Albina / Moengo

7) Overige hot-spot bestemmingen.

De voertaal is Nederlands. Dus kranten, tijdschriften, TV, radio en sociale media hanteren Nederlands en broadcasten vanuit de Nederlandse taal.

En ook vanuit Sranan Tongo, Hindostaans, (Sarnami), Javaans, Marrons, naast alle andere lokale talen. Zoals ook Spaans, Chinees, en Portugees.

Er zijn 3 tot vijf sterren hotels, van lokale en internationale hotel(ketens),die garant staan voor een veilig verblijf in Suriname.

Het aantal bezoekers na Covid-19 volgens NV Luchthavenbeheer weer in een stijgende lijn.

Het is jammer, dat zo een mooi land als Suriname, voormalig onderdeel van der Koninkrijk der Nederlanden, in de afgelopen decennia enorm ontoegankelijk is, mede als gevolg van de hoge ticketprijzen op de route Amsterdam-Paramaribo.

Er is zeker goede hoop: wij werken aan de verdere verhoging van de toegankelijkheid van Suriname.

De hoogte van de ticketprijs en de marktvorming voor wat betreft aanbod en marketing is een cruciaal onderdeel van de beleidsvoering van FinanceSuriname.  Een derde luchtvaartmaatschappij zal zeer welkom zijn voor de reizigers.

Een bezoek aan Suriname is een unieke belevenis.

Wel een risico……dat als je eenmaal daar bent geweest…..je niet meer terug wilt naar het koude weer in Europa.

Landbouw, Vee & Vis

Diversificatie van de Surinaamse economie is decennia een (veelbesproken) aandachtspunt op het gebied van economische ontwikkeling (structuur) en een evenredige spreiding van welvaart. Van structurele diversificatie is in de afgelopen decennia echter bijna niets terecht gekomen….. 

De bijdrage van de LVV-sector schommelt al decennia rond de 10%. Investeringen en innovaties in deze sector zijn relatief beperkt (ontwikkelingsachterstand en kleinschaligheid).

Suriname is zo rijk aan natuurlijke hulpbronnnen. Dit moet ten gunste komen van het volk van Suriname ofwel economisch uitgedrukt: een evenredige spreiding van de welvaart’. 

FinanceSuriname beschikt over een uitgebereid netwerk in Suriname en Nederland,  met het doel investeringen en werkgelegenheidsgroei in de LVV-sector te realiseren.

Land & Tuinbouw

Suriname heeft een aanzienlijke hoeveelheid landbouwgronden die niet worden benut ten behoeve van land- en tuinbouw.

Deze gronden moeten in hoog tempo worden ingezet met de juiste marketingplanning en fondsen (investeringen) om grootschalige groei en innovatie te creeren.

De faciliteiten op de (lucht)haven zijn vatbaar voor verbetering en voor succesvolle ontwikkeling van deze sector is de effectiviteit van het overheidsbeleid (investeringen/export)van wezenlijk belang.

Lage (operationele en vaste) kosten zijn erg belangrijk voor de concurrentie-posities van ondernemers die actief zijn op internationale (export)markten. Evenals een gunstige wisselkoers.

Internationale certificering is hierbij ook een belangrijk aandachtspunt. (GLOBALG.A.P., HACCP, IFS, BRC of ISO)

Visserij & aquacultuur

Suriname heeft zeer grote visgebieden op zee en in rivieren, kreken en kanalen aan land. Op kleine schaal zijn er aquacultuur productielocaties.

De visserijsector wordt in grote mate geexploiteerd door buitenlandse ondernemingen (lijn- en netvisserij).

Doelstelling is dat Surinamers en nieuwe bedrijven een stevige marktpositie verwerven, met name in buitenlandse markten (marketing & Innovatie). Ten behoeve van werkgelegenheids- en inkomengroei in SRD en in valuta. 

Veeteelt

De veeteeltsector is hoofdzakelijk gericht op de behoefte (vraag) in de lokale markt.

Veeteelthouders (boeren) hebben onvoldoende ondersteuning bij  (gunstige) initiele- en uitbreidings-investeringen. 

Om de export te bevorderen zijn innovatie (Transfer of Technology), investeringen tegen aantrekkelijke rente, faciliteiten en incentives cruciaal.

Export & Handel

De belangrijkste exportproducten van Suriname zijn olie en goud.

In het kader van marktdiversificatie en evenwichtige sociaal-economische groei, is het belangrijk dat er meer (duurzame) sectoren worden ontwikkeld, naast goud en olie (mijnbouw).  

Er zijn formele en informele sectoren in Suriname. De informele sector wordt niet opgenomen door WorldBank en IDB.

Belangrijk is dat er valide en betrouwbare data is over de economie van Suriname. Deze informatie is belangrijk voor de sturing van sociaal-economische ontwikkeling in Suriname.

Veel informatie- en datasystemen (ICT) bestaan nog niet of zijn (sterk) vatbaar voor verbeteringen.

Woningbouw

Er is al decennia sprake van een groot (structureel) woningtekort in Suriname (schatting 25.000 tot 35.000).

Vooral bij mensen met een laag- of midden-inkomen.

Helaas leven nog teveel gezinnen met  (heel) veel personen in zeer kleine woningen. In veel gevallen met onvoldoende onderhoud en faciliteiten.

FinanceSuriname is betrokken bij woningopbouwontwikkeling voor personen in de lagere- en middeninkomensgroepen.

De komende jaren zal FinanceSuriname zich blijven inzetten voor:

  • Betaalbare woningen
  • (Gunstige) hypothecaire financiering
  • Subsidies

Offshoring / BPO

Offshore BPO is het uitbesteden (outsourcing) van bedrijfsactiveiten naar een bedrijf (dienstverlener) in het buitenland.

Bedrijven in Suriname en Nederland hebben succesvol ingespeeld op het aanbieden van diensten vanuit Suriname voor Nederlandse bedrijven.

Surinamers die in deze sector actief zijn, verdienen geld in Suriname dat uit het buitenland afkomstig is.

Verwachting is dat deze sector in Suriname verder zal blijven groeien.

De kosten van CRM (Customer Relation Management) bij Nederlandse bedrijven worden sterk gereduceerd,  wanneer er gebruik wordt gemaakt van een goede klantenservice in Suriname. Surinamers hebben als basistaal Nederlands en zijn ook goed in Engels. Ook beheersen zij Spaans en Portugees.

Productiesectoren

Naast de beschreven marktsectoren op deze pagina, kunnen we u ook verder voorlichten over andere mogelijkheden van succesvol ondernemen (investeren) in Suriname.

Bij vragen of suggesties, neemt u via deze site of telefonisch contact met ons op.