Menu

Beurzen

FinanceSuriname heeft sinds 2008 zelfstandig beurzen georganiseerd en actief deelgenomen aan beurzen in Nederland en Suriname.

Door de jaren heen is aan organisaties ondersteuning geboden bij het organiseren en deelnemen aan beurzen die te maken hebben met wonen en werken in Suriname.

In Suriname en Nederland zal Finance Suriname in de komende tijd evenementen blijven organiseren.

De eerstvolgende beurs is op de Emigratiebeurs als deelnemer, op 1 en 2 april 2023 in Houten. 

Emigratiebeurs 2023

FinanceSuriname heeft op 1 en 2 april 2023 deelgenomen aan de Emigratiebeurs 2023 in Houten (Utrecht).

12.000 personen hebben de Emigratiebeurs bezocht. Vele personen hebben kennis genomen (exposure) van de Suriname stand (nr. 310) en hebben persoonlijke voorlichting van ons en onze collega’s ontvangen.

Met veel plezier zijn de bedrijven en personen voorgelicht over het wonen, werken en ondernemen in Suriname.

Congressen

Al meer dan 10 jaar heeft FinanceSuriname congressen georganiseerd in Nederland en in Suriname.

Het laatste congres van FinanceSuriname heeft plaatsgevonden op 28 october 2023 in Breda. Locatie Van der Valk Hotel.

Onderwerp Zaken Doen in Suriname.

Het programma van het 11e
jaarcongres “Zakendoen met Suriname” van Stichting FinanceSuriname in Nederland:

1) Het creëren van een handelsplatform, dat collectieve investeringsfondsen kan
creëren en verhandelen;

2) Outsourcing naar Suriname;

3) Landbouw & Veeteelt in Suriname;

4) Toerisme & Overwinteren in Suriname;

5) De mogelijkheden van verblijf van de Nederlandse en Belgische senioren in Suriname;

6) Aandacht voor de senioren in Suriname en het verzorgen van de ouderen in hun eigen omgeving.

De heer Geert Camerlinckx (Oprichter/CEO van Swister N.V.) is de key-note van dit congres. 

Hij zal spreken over het opzetten van een handelsplatform, dat collectieve investeringsfondsen kan creëren en verhandelen. De heer Dennis Lapar (directeur van Stichting FinanceSuriname) zal over de mogelijkheden, die er nog steeds zijn, om werkzaamheden vanuit Nederland uit te besteden naar Suriname .

Verder zal hij spreken over Wonen, Werken & Ondernemen in Suriname.

De mogelijkheden van verblijf van de Nederlandse en Belgische senioren in Suriname.

In het tweede deel van het programma zal er een live verbinding tot stand gebracht worden met de directeur van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. , de heer Annand Jagesar.

De deelnemers gaan ook in gesprek gaan met de heer Jagesar. Er zal gesproken worden over de ontwikkeling van Suriname vooral over:

1) Landbouw en Veeteelt in Suriname;

2) Toerisme & Overwinteren in Suriname ;

3) Ouderenzorg (aandacht voor de ouderen) in Suriname en het verzorgen van de ouderen in hun eigen omgeving.

Het wordt een interactief
gesprek; de deelnemers in de zaal krijgen de gelegenheid hun gezichtspunten met betrekking tot deze drie onderwerpen naar voren te brengen.

Hierbij enkele mededelingen:

Ontvangst: 10.45 uur
Plaats nemen in de zaal: 11.20 uur

Start presentaties: 11.30 uur
Lunch: 13.00 uur – 14.00 uur

Vervolg van het congres: 14.00 uur – 15.30 uur

Einde: 15.30 uur

Biijeenkomst

“AOW-GAT” EN “OVERWINTEREN IN SURINAME & REMIGRATIE”

Graag verwelkom ik u persoonlijk op vrijdag 12 mei 2023 tijdens onze bijeenkomst in Rotterdam.

  PROGRAMMA

AOW-GAT & HET GEBAAR VAN DE NEDERLANDSE REGERING

OVERWINTEREN IN SURINAME & REMIGRATIE

A) Ontvangst

 • 17:30 – 17:45 

B) Surinaamse (maaltijd) diner

 • 17:45 – 18:30

C) AOW-gat & het gebaar van de NL-regering

 • 18:30 – 19:00 

D) Overwinteren in Suriname & remigratie 

 • 19:00 – 19:30

E) Netwerken & kennis delen

 • 19:30 – 20:00

LOCATIE: Huis van de Wijk Pier 80

ADRES: Rosenermanzstraat 80 / 3026 TV Rotterdam

(ingang van het gebouw via Markt Visserijplein)

TOEGANG : gratis

AANMELDING: verplicht UITERLIJK 10 MEI 2023 (vóór 11:00) / per e-mail d.lapar@kpnplanet.nl

DINER: graag van tevoren (per e-mail) aangeven of u deelneemt aan het diner  (prijs p. portie € 7,50)

DRANKEN: frisdrank/bier/wijn/koffie /thee (aan de bar tegen redelijke prijzen)

AANTAL TOEGANGSPLAATSEN: 50 (VOL = VOL)

CONTACT AANMELDING:  Dennis Lapar (Directeur St. FinanceSuriname) / d.lapar@kpnplanet.nl

(Rotterdam, 12 mei 2023)

Bijeenkomst Kenniskring Suriname       (3 maart 2020)

Wonen, Werken en Ondernemen in Suriname (Amsterdam,  14 april 2019)

Congres Zakendoen in Suriname (Rotterdam, 24 september 2010)

Congres Zakendoen in Suriname (Reeuwijk, 22 september 2018)

Bijeenkomst “Wonen in Suriname”

Op zondag 14 april 2019 was er een bijeenkomst “Wonen in Suriname” in Amsterdam van 18.00 uur tot 21.30 uur.

De bijeenkomst was georganiseerd door Stichting FinanceSuriname en mevrouw Clea Conijnenberg.

Comenius Lyceum Amsterdam had de prachtige zaal beschikbaar gesteld.
Ná het welkomstwoord van mevrouw Clea Conijnenberg ging de keynote presentatie van de heer Dennis Lapar over het wonen in Suriname. Suriname : een prachtig land om te wonen.

FinanceSuriname merkte wel op, dat de belangstelling van de Surinaamse Nederlanders voor het bijwonen van de bijeenkomsten over Suriname sedert 2017 teruglopen. In 2014, 2015 en 2016 lag het gemiddelde aantal deelnemers per bijeenkomst op ca. 100.

Naar aanleiding van de vraag wat de reden kan zijn van de teruglopende belangstelling voor het wonen
in Suriname kwam de onveiligheid ( met name de overvallen van de bewoners in hun woonhuizen) en
de gezondheidszorg ( tekort aan middelen) aan de orde.

De tweede presentatie werd verzorgd door de heer Purcy Denz van het Nederlands Migratie Instituut. Zijn presentatie ging over de remigratieregeling.

De heer Purcy Denz heeft de deelnemers uitstekend geïnformeerd en waardevolle tips
meegegeven.

Enkele aanwezigen gaven aan zo spoedig mogelijk een afspraak met de heer Denz te zullen maken.

Nadere informatie:

www.nmigratie.nl.

 

Congres Zakendoen in Suriname (Paramaribo, oktober 2009)

Handelsmissies

HANDELSMISSIE SURINAME 

15 TOT EN MET 18 NOVEMBER 2023

Er zijn mogelijkheden om een onderneming in Suriname te starten.

Deze unieke handelsmissie is bestemd voor zowel Nederlandse bedrijven als natuurlijke personen, die overwegen om een onderneming in Suriname te starten.

En om werkzaamheden naar Suriname uit te besteden en om zich ter plaatse in Suriname te oriënteren.

Doelgroepen

De handelsmissie is bedoeld voor zowel bedrijven als natuurlijke personen die meer willen weten over het zakendoen in Suriname.

Een voordeel van een persoonlijk bezoek aan Suriname is dat de deelnemers een goed beeld van dit land zullen krijgen.

Er zullen informatieve  gesprekken plaatsvinden met Surinaamse ondernemers en invloedrijke personen in Suriname.

De volgende onderdelen komen aan de orde:

@ Business Proces Outsourcing (BPO);

@ Landbouw en Veeteelt;

@ Toerisme;

@ Ouderenzorg in Suriname.

Kennis en ervaring

De reis is een unieke gelegenheid om kennis en ervaring met Surinaamse collega- ondernemers c.q. deskundigen uit te wisselen.

Het wordt een inspirerend en gevarieerd programma, dat ter plekke begeleid en ondersteund wordt door FinanceSuriname en locale bedrijven.

Informatievoorziening

Het doel is om de delegatieleden informatie te verschaffen over diverse onderwerpen, zoals:

 1. Sociaal-economische situatie
 2. Marktinformatie & Innovatie
 3. Ondernemingsvormen
 4. Relevante vestigingszaken, belastingen, netwerken, bank- en verzekeringszaken
 5. Ervaringen van bedrijven, die  in Suriname zijn gevestigd.

Aan de delegatieleden zal inzicht gegeven worden over het zakendoen in Suriname (BPO, Landbouw en Veeteelt en Toerisme).

En verkenning van de ouderenzorg in Suriname:

“Welke mogelijkheden zijn er in Suriname voor de ouderen uit Nederland, om een aantal weken in Suriname te kunnen verblijven?”

Een voordeel van een persoonlijk bezoek aan Suriname is dat de delegatieleden een goed actueel beeld van Suriname krijgen.

De reis is niet alleen een blik-verruimende ervaring, maar biedt tegelijkertijd een goede basis voor het voltooien van het ondernemingsplan.

Verder zullen de delegatieleden een beeld van Suriname als potentiële woon- en leefomgeving krijgen en informatieve gesprekken voeren met  Surinaamse professionals en overheids-functionionarissen.

Programma

In het programma worden de volgende onderdelen opgenomen:

 1. Besprekingen met  Surinaamse bedrijven en organisaties
 2. Bespreking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS)
 3. Bespreking met de Nederlandse Ambassadeur in Paramaribo
 4. Bezoek Kamer van Koophandel, VSB,  bank en verzekeraars
 5. Gesprekken met Captains of Industry & invloedrijke personen in Suriname.

Er wordt ook een netwerkbijeenkomst georganiseerd.

De handelsmissie duurt vier dagen. De eerste dag is op 15 november 2023 (aanvang 10.30 uur).

Op zaterdag 18 november 2023 is er een activiteit in een resort.

Op zaterdag 18 november 2023 is er een activiteit in een resort.  Einde van de handelsmissie: 20.00 uur.

Het programma beslaat ca. 5 uren per dag op de eerste drie dagen.

De deelnemers hebben genoeg tijd om hun eigen afspraken te plannen en van Suriname te genieten.

Organisatie

De organisatie is in handen van Dennis Lapar, directeur van Stichting FinanceSuriname.

Hij tekent voor de programmatische invulling en zal de deelnemers ter plaatse begeleiden.

Kosten

De deelnamekosten voor deze handelsmissie bedragen € 600,- (exclusief btw) per persoon.

Bij 5 of meer deelnemers kunt u 50% van het bedrag van € 600,- als subsidie ontvangen van de Nederlandse overheid.

Zie onderdeel SUBSIDIE (eventueel aan te vragen bij RVO).

Attentie: het bedrag omvat niet de kosten van:

 • Het vliegticket
 • Het visum
 • De vervoerkosten van en naar de luchthaven in Nederland en in Suriname
 • De overnachtingen in Suriname.

Deelnemers betalen deze kosten zelf en zijn ook verantwoordelijk voor een reis- en annulerings-verzekering en eventuele vaccins.

Ontbijt en diner zijn voor eigen rekening.

Op deze handelsmissie is een Covid-19-clausule van toepassing.

Stichting FinanceSuriname draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ziekte, persoonlijk letsel of schade van een deelnemer tijdens deze handelsmissie.

De deelnemer wordt geadviseerd een goede verzekering af te sluiten.

Voor inschrijving, aanvullende informatie en/of persoonlijke wensen, kunt u contact opnemen met Dennis Lapar.

Mobielnummer:

06-48 71 86 53

Email: d.lapar@kpnplanet.nl

 

 

ACHTERGROND HANDELSMISSIES

Vanaf 2008 heeft FinanceSuriname tientallen handelsmissies naar Suriname georganiseerd.

Door deze missies hebben ondernemers en Nederlandse inwoners kennis gemaakt met het land Suriname, het bedrijfsleven en de manier van wonen en leven. En de kansen op het gebied van ondernemen.

Ontvangst Suriname

Suriname heeft een uniek systeem op Zanderij airport. Luchthaven Zanderij heeft nog geen slurven zoals Schiphol airport. Na aankomst zijn er bussen, taxi en speciaal vervoer die je naar de hoofdstad Parmaribo vervoeren. Dit kan zelf ook “betaalbaar” met helicopters (landing vliegveld Zorg en Hoop, Paramaribo).

Dus je stapt uit het vliegtuig en loopt met je koffer(s) en bagage naar luchthaven Zanderij. Er zijn ook bussen beschikbaar.

Verblijf Suriname

Suriname heeft een uniek systeem op Zanderij airport en zeer goede hotels, pensions & resorts.

Persoonlijk contact overheid & bedrijven

FinanceSuriname brengt u in verbinding met het land Suriname, investment opportunities, de mensen, de bedrijven, de overheid, media, cultuur, een zeer indrukwekkende life-style, natuur en ontspannings-mogelijkheden. En geheel veilig. 
 
Heeft u interesse neemt u vrijblijvend contact met ons op.